Om United-DJ

United DJ är en samarbetsform mellan DJ's i Mälardalen och främst i Uppsala.

Varje medlem ska vara sin egen säljare och överskotten av arbete ska förmedlas vidare till andra medlemmar samt att du som medlem ska ha ett kontaktnät av DJ kollegor du vet du kan lite på gör jobbet lika bra som du vid t ex sjukdom eller dubbelbokning. Principen är enkel, det ska vara en ge-och-ta organisation, och du som medlem måste kunna motivera varför du tillför United-DJ något och dess medlemmar något. Vi strävar efter kvalité framför kvantitet!

Krav för att få bli medlem:
- Du ska ha ett väletablerat eget varumärke som DJ.
- Du ska vara en "bred DJ", dvs du ska kunna spela mer eller mindre all sorts musik och för en bred åldersspridning.
- Du ska ha egen eller tillgång till DJ bänk.
- Du ska ha tillgång till egen ljud/ljus utrustning av bra kvalité eller ha partners som kan leverera det åt dig.
- Du ska ha arbeten som ger en skälig ersättning i enlighet med United-dj's policys. Detta för att andra medlemmar ska kunna acceptera att backa upp dig vid t ex sjukdom eller dubbelbokning.
- Du ska generera egna jobb i så pass stor omfattning att du även har behov av att ge bort jobb till dina kollegor inom United-DJ. Att ge bort ett jobb innebär inte att få en förfrågan mailad (för många kunder maila samma förfrågan till fler DJ'/DJ förmedlingsföretag, utan arbete där bokningen är klar med kund.
- Du ska acceptera och följa de Policys United-DJ's medlemmar arbetar enligt.

Att vara medlem är kostnadsfritt, kraven förutom de som listas ovan är att du tillför och utvecklar Uppsala och Mälardalens DJ-kultur, dess kvalité, samt värnar om den ni får ersättning så de ligger i skälig nivå på de arbeten ni utför.

Historia

United DJ är ingen ny företeelse... Namnet har funnits sedan tidigt 90-tal, då var DJ´s Magnus (Zürich Disco) och Robert (Crypton Disco) förenade sina stora ljud och ljusanläggningar för speciella större mobila discon i norduppland. De gick då under namnet United Disco Show. Där ingick även Andreas Sundh i produktionerna.

Åren har sedan gått och denna grupp av DJ´s som insett fördelen med samarbete istället för att konkurrera växte med kollegorna Gunnar (DJ Gugge) och Pelle Ståhl som är baserade i Uppsala.

2007 så började Robert och Gunnar att skissa på den nya hemsidan och övriga verktyg för att kunna få en bra DJ förmedling att fungera.

2008 så bestämde vi att vi skulle ta in två ytterligare kollegor i förmedlingen som är baserade i Gävle (Johan och Peter).

2009 börjar mycket tråkigt då vår kollega Robert hastigt avlider, men resterande medlemmar i United-dj bestämmer sig för att fortsätta samarbetsformen.

2010 United-DJ växer framförallt Uppsala, Jajja (Jakob) och Perra kommer med i gänget.

2011->2018 United-DJ faller så sakteliga isär, flera av de äldre medlemmarna slutar eller trappar ner som DJ's, och DJ Gugge i Uppsala har kvar hemsidan men förmedlingen som sådan är mer eller mindre nerlagd.

2019 DJ Gugge bestämmer sig för att starta upp United-dj igen, denna gången inte som förmedling, utan som icke vinstdrivande samarbetsorganisation mellan DJ's i Mälardalen (med fokus på Uppsala). Målet är att medlemmar i United-DJ ska få tillgång till nätverk av andra liksinnande DJ's.

2020 Vi inför konceptet "Approved to Rent" för Uppsala baserade DJ's, Nationer eller festvåningar!